which does not hold a thing to be achieved

listen to the pronunciation of which does not hold a thing to be achieved
Englisch - Türkisch
elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
which does not hold a thing to be achieved

  Silbentrennung

  which does not hold a thing to be a·chieved

  Türkische aussprache

  hwîç dîz nät hōld ı thîng tı bi ıçivd

  Aussprache

  /ˈhwəʧ dəz ˈnät ˈhōld ə ˈᴛʜəɴɢ tə bē əˈʧēvd/ /ˈhwɪʧ dɪz ˈnɑːt ˈhoʊld ə ˈθɪŋ tə biː əˈʧiːvd/

  Wort des Tages

  prudential
Favoriten