whereon

listen to the pronunciation of whereon
Englisch - Türkisch
ki onun üzerinde
hangisinde
Xyer
üstünde
(zarf) üstünde
(bağlaç) üstünde
conj. üstünde
whereupon
bundan dolayı
on which
hangi

Tom ve Mary hangisini satın alacakları konusunda anlaşamadılar. - Tom and Mary couldn't agree on which one to buy.

Biz onların hangi trenle geleceklerini bilmiyorduk. - We didn't know on which train they'd be coming.

whereupon
üstünde
whereupon
ondan sonra
whereupon
ve bundan dolayı
whereupon
(bağlaç) bunun üzerine, bundan sonra
whereupon
bunun üzerine
whereupon
conj. bunun üzerine
whereupon
bağ. bunun üzerine: Six months later the duke died, whereupon the dukedom went to his nephew. Altı ay sonra dük vefat etti. Bunun üzerine
whereupon
bundan sonra
Englisch - Englisch
On which, on what
{a} on or upon which
on which; "land whereon to grow corn"
On which; used relatively; as, the earth whereon we live
conj. upon which
On what; used interrogatively; as, whereon do we stand? on which; "land whereon to grow corn
on which
whereupon
whereon
Favoriten