want of capacity to endure; as, intolerance of light

listen to the pronunciation of want of capacity to endure; as, intolerance of light
Englisch - Türkisch

Definition von want of capacity to endure; as, intolerance of light im Englisch Türkisch wörterbuch

intolerance
hoş görmeme
intolerance
{i} hoşgörüsüzlük

Hoşgörüsüzlük burada hoş karşılanmaz. - Intolerance is not tolerated here.

Savaş hoşgörüsüzlüğe, hoşgörüsüzlük ise savaşa yol açar. - War leads to intolerance; intolerance leads to war.

intolerance
(Tıp) Tahammülsüzlük
intolerance
(Diş Hekimliği) aşırı duyarlılık sonucu ilacın küçük dozlarda farmakolojik aktivite göstermesi, tahammülsüzlük
intolerance
{i} dayanamama
Englisch - Englisch
intolerance
want of capacity to endure; as, intolerance of light
Favoriten