violating a thing made sacred

listen to the pronunciation of violating a thing made sacred
Englisch - Englisch
{a} sacrilegious
violating a thing made sacred

  Silbentrennung

  vi·o·lat·ing a thing made sa·cred

  Türkische aussprache

  vayıleytîng ı thîng meyd seykrıd

  Aussprache

  /ˈvīəlātəɴɢ ə ˈᴛʜəɴɢ ˈmād ˈsākrəd/ /ˈvaɪəleɪtɪŋ ə ˈθɪŋ ˈmeɪd ˈseɪkrəd/

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten