veter, kiriş, kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar, tendo

listen to the pronunciation of veter, kiriş, kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar, tendo
Türkisch - Englisch
(Tıp) tendon
veter, kiriş, kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar, tendo

    Silbentrennung

    ve·ter, ki·riş, kas·la·rın ke·mik·le·re ya·pış·ma·sı·nı sağ·la·yan ya·pı·lar, ten·do

    Aussprache

    Wort des Tages

    sass
Favoriten