vazgec

listen to the pronunciation of vazgec
Türkisch - Englisch

Definition von vazgec im Türkisch Englisch wörterbuch

vazgeç
back off
vazgeç
(Bilgisayar) abort
vazgeç
forsake
vazgeç
renounce

I can't believe he renounced his U.S. citizenship. - Ben onun ABD vatandaşlığından vazgeçtiğine inanamıyorum.

He renounced smoking and drinking. - O, sigara ve içki içmekten vazgeçti.

vazgeç
abjure
vazgeç
given up

I've given up smoking. - Sigara içmekten vazgeçtim.

Tom has all but given up. - Tom neredeyse vazgeçti.

vazgeç
forsook
vazgeç
abdicate

The king was forced to abdicate. - Kral tahttan vazgeçmeye zorlandı.

vazgeç
waive
vazgeç
deter
vazgeç
desist from
vazgeç
lay aside
vazgeç
give up

He is too proud to give up. - O vazgeçemeyecek kadar çok gururludur.

Jefferson was not ready to give up his plan. - Jefferson planından vazgeçmeye hazır değildi.

vazgeç
{f} forsaken
vazgeç
thrown over
vazgeç
forgo

Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold. - Tom çok soğuk olduğu için sabah yüzmesinden vazgeçmek zorunda kaldı.

vazgeç
{f} forsaking
vazgeç
throw over
vazgeç
gave up

I gave up smoking a year ago. - Ben bir yıl önce sigara içmekten vazgeçtim.

I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather. - Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim.

vazgeç
dispense with

I cannot dispense with this dictionary. - Bu sözlükten vazgeçemem.

It seems unlikely that any society could completely dispense with myths. - Herhangi bir toplumun efsanelerinden tamamen vazgeçebilmesi olası görünmüyor.

vazgeç
giveup
vazgeç
thrown#over
vazgeç
thrownover
vazgeç
gaveup
vazgeç
cancel
vazgeç
throwover
vazgeç
throw#over
vazgeç
givenup
vazgeç
desist
beni takip etmekten vazgeç
Stop following me
bu sevdadan vazgeç
(Konuşma Dili) You'd better give it up
ya kendin yap ya da vazgeç
do it yourself or go without
vazgec
Favoriten