unusually or unexpectedly

listen to the pronunciation of unusually or unexpectedly
Englisch - Türkisch

Definition von unusually or unexpectedly im Englisch Türkisch wörterbuch

surprisingly
şaşırtıcı şekilde

Tom şaşırtıcı şekilde güçlü. - Tom is surprisingly strong.

Yöntemim şaşırtıcı şekilde basit, ama etkisi büyük. - My method is surprisingly simple, but the impact is big.

surprisingly
şaşırtıcı bir şekilde

Maria ödevini şaşırtıcı bir şekilde çabucak tamamladı. - Maria completed her homework surprisingly quickly.

Şaşırtıcı bir şekilde, Tom'la aynı düşüncedeyim. - Surprisingly, I agree with Tom.

surprisingly
şaşırtıcı biçimde

Onlar şaşırtıcı biçimde iyiydi. - They're surprisingly good.

Tom'un Fransızcası şaşırtıcı biçimde iyiydi. - Tom's French was surprisingly good.

surprisingly
hayret uyandıracak şekilde
Englisch - Englisch
surprisingly
unusually or unexpectedly

  Silbentrennung

  u·nu·su·al·ly or un·ex·pect·ed·ly

  Türkische aussprache

  ınyujuıli ır ʌnîkspektîdli

  Aussprache

  /əˈnyo͞oᴢʜo͞oəlē ər ˌənəkˈspektədlē/ /əˈnjuːʒuːəliː ɜr ˌʌnɪkˈspɛktɪdliː/
Favoriten