under attack(p)

listen to the pronunciation of under attack(p)
Englisch - Türkisch

Definition von under attack(p) im Englisch Türkisch wörterbuch

to be under attack
saldırı altında olmak
under attack
saldırı altında

Kalen saldırı altında. - Your castle is under attack.

Dünya yabancı işgalciler tarafından saldırı altında. - The Earth is under attack by alien invaders.

be under attack
eleştirilmek
be under attack
topa tutulmak
be under attack
sözle saldırılmak
launch under attack
(Askeri) TAARRUZ ALTINDA FIRLATMA: Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir stratejik nükleer taarruzun taktik uyarısından hemen sonra ve ilk etki ortaya çıkmazdan önce Ulusal Komuta Yetkililerinin tek birleşik harekat planını uygulaması
launch under attack
(Askeri) taarruz altında fırlatma
Englisch - Englisch
subjected to enemy attack or censure; "an official under fire for mismanagement
under attack(p)
Favoriten