turn inwards upon itself; focus on one's own thoughts and feelings (psychology)

listen to the pronunciation of turn inwards upon itself; focus on one's own thoughts and feelings (psychology)
Englisch - Türkisch

Definition von turn inwards upon itself; focus on one's own thoughts and feelings (psychology) im Englisch Türkisch wörterbuch

introvert
{i} içine kapanık kimse
introvert
{i} içe dönük kimse

İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var? - Do introverts have shorter lives than extroverts?

introvert
{f} kendi içine çevirmek
introvert
(Pisikoloji, Ruhbilim) içe dönük

Sen bir içe dönük mü yoksa dışa dönük müsün? - Are you an introvert or an extrovert?

İçe dönükler dışa dönükler kadar yaşamaz mı? - Do introverts not live as long as extroverts?

introvert
içine kapanık

Sanırım Tom içine kapanık. - I think Tom is introverted.

En başarılı insanlardan bazıları içine kapanıktırlar. - Some of the most successful people are introverts.

introvert
(Pisikoloji, Ruhbilim) içekapanık
introvert
{f} kendine çevirmek
introvert
içedönük
introvert
{i} içedönük kimse
introvert
(Tıp) Daima kendini tetkik eden kimse
introvert
(Tıp) Kendi içine çevrilen organ
Englisch - Englisch
{f} introvert
turn inwards upon itself; focus on one's own thoughts and feelings (psychology)
Favoriten