tree of india and burma yielding a wood resembling mahogany

listen to the pronunciation of tree of india and burma yielding a wood resembling mahogany
Englisch - Englisch
burma padauk
tree of india and burma yielding a wood resembling mahogany

  Silbentrennung

  Tree of In·di·a and Bur·ma yield·ing a wood resembling ma·hog·a·ny

  Türkische aussprache

  tri ıv îndiı ınd bırmı yildîng ı wûd rizemblîng mıhägıni

  Aussprache

  /ˈtrē əv ˈəndēə ənd ˈbərmə ˈyēldəɴɢ ə ˈwo͝od rēˈzembləɴɢ məˈhägənē/ /ˈtriː əv ˈɪndiːə ənd ˈbɜrmə ˈjiːldɪŋ ə ˈwʊd riːˈzɛmblɪŋ məˈhɑːɡəniː/

  Wort des Tages

  googol
Favoriten