totaliter

listen to the pronunciation of totaliter
Türkisch - Englisch
{s} totalitarian

The totalitarian era is passing, its old ideas blown away like leaves from an ancient, lifeless tree. - Totaliter rejim geçiyor, onun eski fikirleri eski, cansız bir ağaçtan yapraklar gibi uçtu.

Parenthood involves totalitarianism. - Anne babalık totaliterlik içerir.

pol. totalitarian
totaliter rejim
Totalitarian regime
Türkisch - Türkisch
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
bütüncül
TOTALİTER
(Hukuk) Toptan;demokratik hak ve özgürlüklerin büyük oranda baskı altında tutularak,bütün yetkilerin bütüncül bir elde toplanılması
TOTALİTER REJİM
(Hukuk) Totaliter şekşlde devlet idaresi;bireye ve özel teşebbüse hemen hemen yer vermeyen ve bütün yetkilerin mutlak olarak devlete verildiği yönetim sistemi
totaliter
Favoriten