top portion of the upper lobes of the lungs

listen to the pronunciation of top portion of the upper lobes of the lungs
Englisch - Englisch
Apex
top portion of the upper lobes of the lungs

  Silbentrennung

  top por·tion of the up·per lobes of the lungs

  Türkische aussprache

  tôp pôrşın ıv dhi ʌpır lōbz ıv dhi lʌngz

  Aussprache

  /ˈtôp ˈpôrsʜən əv ᴛʜē ˈəpər ˈlōbz əv ᴛʜē ˈləɴɢz/ /ˈtɔːp ˈpɔːrʃən əv ðiː ˈʌpɜr ˈloʊbz əv ðiː ˈlʌŋz/

  Wort des Tages

  casanova
Favoriten