to wet or drench to excess

listen to the pronunciation of to wet or drench to excess
Englisch - Englisch
overdrown
to wet or drench to excess

  Silbentrennung

  to wet or drench to ex·cess

  Türkische aussprache

  tı wet ır drenç tı îkses

  Aussprache

  /tə ˈwet ər ˈdrenʧ tə əkˈses/ /tə ˈwɛt ɜr ˈdrɛnʧ tə ɪkˈsɛs/

  Wort des Tages

  spall
Favoriten