to utter a prohibition; to prevent; to hinder

listen to the pronunciation of to utter a prohibition; to prevent; to hinder
Englisch - Türkisch

Definition von to utter a prohibition; to prevent; to hinder im Englisch Türkisch wörterbuch

forbid
{f} (for.bade, --den, --ding) yasaklamak, yasak etmek
forbid
haram etmek
forbid
yasakla

Eski karısı, adamın kendisine 200 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan bir mahkeme emri çıkarttı. - His ex-wife obtained a court order that forbid him from coming closer than 200 yards.

Avcılık oyunu bu huzurlu vahşi doğada yasaklanmıştır. - Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness.

forbid
yasaklamak
forbid
{f} engel olmak
forbid
{f} menetmek
forbid
{f} olanak vermemek
Englisch - Englisch
forbid
to utter a prohibition; to prevent; to hinder
Favoriten