to try to gain an important post through chicanery

listen to the pronunciation of to try to gain an important post through chicanery
Englisch - Türkisch
külah peşinde olmak
to try to gain an important post through chicanery

  Silbentrennung

  to try to gain an im·por·tant post through chi·can·e·ry

  Türkische aussprache

  tı tray tı geyn ın împôrtınt pōst thru şîkeynıri

  Aussprache

  /tə ˈtrī tə ˈgān ən əmˈpôrtənt ˈpōst ˈᴛʜro͞o sʜəˈkānərē/ /tə ˈtraɪ tə ˈɡeɪn ən ɪmˈpɔːrtənt ˈpoʊst ˈθruː ʃɪˈkeɪnɜriː/

  Wort des Tages

  recto
Favoriten