to tell; to say; to declare

listen to the pronunciation of to tell; to say; to declare
Englisch - Türkisch

Definition von to tell; to say; to declare im Englisch Türkisch wörterbuch

author
{i} yazar

Bu makalenin yazarı, ünlü bir eleştirmendir. - The author of this article is a famous critic.

Yazar Hollandalı ve Amerikalı öğrencilerle çalışırken hangi kültürel farklılıkları buldu? - What cultural differences did the author find in working with Dutch and American students?

author
(Bilgisayar) yazan

Başkaları için kitaplar veya konuşmalar yazan bir yazar için isim nedir? - What's the name for an author who writes books or speeches for other people?

author
yazıcı
author
teşebbüskâr
author
bir şeye kaynak olan/oluşturan kişi
author
sebepkâr
author
yapan
author
Eser sahibi
author
müellif

Romanın müellifi kimdir? - Who is the author of the novel?

author
fikir sahibi/yazar
author
{i} yaratıcı
author
yazarın eserleri
author
hazırlayan kişi yada gruplar
author
yazmak eser yazmak authoress kadın yazar
Englisch - Englisch
author
to tell; to say; to declare
Favoriten