to raise a corner of the upper lip slightly in scorn

listen to the pronunciation of to raise a corner of the upper lip slightly in scorn
Englisch - Türkisch

Definition von to raise a corner of the upper lip slightly in scorn im Englisch Türkisch wörterbuch

sneer
{i} küçümseyerek gülme
sneer
dudak bükmek
sneer
alay
sneer
alay etmek
sneer
hor görme
sneer
küçümseme

Bir incitici söz ve bir küçümseme hariç, asla daha yumuşak tutkularla konuşmadı. - He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer.

sneer
dudak bükme
sneer
istihza
sneer
{f} küçümsemek
sneer
istihza etmek
sneer
(fiil) alayla gülümsemek, küçümsemek, gülmek (küçümseme)
sneer
{f} at -e dudak bükmek, -i küçümsemek
sneer
{f} alayla gülümsemek
sneer
küçümseyerek
sneer
{f} dudağını bükmek
sneer
sneer küçümse
sneer
sneeringlyalay ederek
Englisch - Englisch
sneer
to raise a corner of the upper lip slightly in scorn

  Silbentrennung

  to raise a Cor·ner of the up·per lip slight·ly in scorn

  Türkische aussprache

  tı reyz ı kôrnır ıv dhi ʌpır lîp slaytli în skôrn

  Aussprache

  /tə ˈrāz ə ˈkôrnər əv ᴛʜē ˈəpər ˈləp ˈslītlē ən ˈskôrn/ /tə ˈreɪz ə ˈkɔːrnɜr əv ðiː ˈʌpɜr ˈlɪp ˈslaɪtliː ɪn ˈskɔːrn/

  Wort des Tages

  pariah
Favoriten