to pull a long face

listen to the pronunciation of to pull a long face
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
look worried; look unhappy
to pull a long face

  Silbentrennung

  to pull a Long face

  Türkische aussprache

  tı pûl ı lông feys

  Aussprache

  /tə ˈpo͝ol ə ˈlôɴɢ ˈfās/ /tə ˈpʊl ə ˈlɔːŋ ˈfeɪs/

  Wort des Tages

  doolally
Favoriten