to portend, or give a warning

listen to the pronunciation of to portend, or give a warning
Englisch - Türkisch

Definition von to portend, or give a warning im Englisch Türkisch wörterbuch

threaten
tehdit etmek

İşçi sendikaları hükümeti genel grevle tehdit etmekteydi. - The labor unions had been threatening the government with a general strike.

Tüm yapmak istediğimin Tom'u tehdit etmek olduğuna yemin ederim. - I swear all I meant to do was to threaten Tom.

threaten
uyarılmış
threaten
-e işaret etmek
threaten
tehdit edilmiş

Şu an tehdit edilmiş hissediyorum. - I feel threatened right now.

Tom'un biraz tehdit edilmiş hissettiğini düşünüyorum. - I think Tom felt a bit threatened.

threaten
göz dağı vermek
threaten
gözdağı vermek
threaten
(olası bir tehlikeye) işaret olmak
threaten
{f} -e işaret etmek, -in habercisi olmak: These clouds are threatening rain - Bu bulutlar yağmura işaret ediyor
threaten
(fiil) tehdit etmek, gözünü korkutmak, gözdağı vermek, tehlike belirtisi olmak, korkutmak
threaten
haber ver/tehdit et
threaten
korku vermek
threaten
{f} tehlike belirtisi olmak
threaten
kötü bir şeye alâmet olmak
threaten
It is threatening snow. "Kar yağacağa benziyor"
threaten
{f} korkutmak
threaten
threateningly : tehdit ederek
Englisch - Englisch
threaten
to portend, or give a warning
Favoriten