to overcome reluctance to say something particular or to speak in general

listen to the pronunciation of to overcome reluctance to say something particular or to speak in general
Englisch - Türkisch

Definition von to overcome reluctance to say something particular or to speak in general im Englisch Türkisch wörterbuch

spit it out
(deyim) Çıkar ağzındaki baklayı!

Haydi çıkar ağzındaki baklayı. - Come on, spit it out!

spit it out
söyle
spit it out
açıkla
Englisch - Englisch
spit it out

Come on! Spit it out! Did you ask her?.

to overcome reluctance to say something particular or to speak in general

  Silbentrennung

  to o·ver·come re·luc·tance to Say some·thing par·ti·cu·lar or to speak in gen·er·al

  Türkische aussprache

  tı ōvırkʌm rilʌktıns tı sey sʌmthîng pırtîkyılır ır tı spik în cenrıl

  Aussprache

  /tə ˈōvərˌkəm rēˈləktəns tə ˈsā ˈsəmᴛʜəɴɢ pərˈtəkyələr ər tə ˈspēk ən ˈʤenrəl/ /tə ˈoʊvɜrˌkʌm riːˈlʌktəns tə ˈseɪ ˈsʌmθɪŋ pɜrˈtɪkjəlɜr ɜr tə ˈspiːk ɪn ˈʤɛnrəl/

  Wort des Tages

  elevenses
Favoriten