to make old or out of date

listen to the pronunciation of to make old or out of date
Englisch - Türkisch

Definition von to make old or out of date im Englisch Türkisch wörterbuch

antiquate
eskitmek
Englisch - Englisch
antiquate
to make old or out of date

  Türkische aussprache

  tı meyk ōld ır aut ıv deyt

  Aussprache

  /tə ˈmāk ˈōld ər ˈout əv ˈdāt/ /tə ˈmeɪk ˈoʊld ɜr ˈaʊt əv ˈdeɪt/

  Wort des Tages

  clamant
Favoriten