to liven things up

listen to the pronunciation of to liven things up
Englisch - Türkisch
kadar şeyleri canlandırmak için
to liven things up

  Silbentrennung

  to liv·en things up

  Türkische aussprache

  tı layvın thîngz ʌp

  Aussprache

  /tə ˈlīvən ˈᴛʜəɴɢz ˈəp/ /tə ˈlaɪvən ˈθɪŋz ˈʌp/

  Wort des Tages

  warlock
Favoriten