to give such assistance

listen to the pronunciation of to give such assistance
Englisch - Englisch
succor
to give such assistance

  Silbentrennung

  to give such as·sis·tance

  Türkische aussprache

  tı gîv sʌç ısîstıns

  Aussprache

  /tə ˈgəv ˈsəʧ əˈsəstəns/ /tə ˈɡɪv ˈsʌʧ əˈsɪstəns/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten