to force someone or something to leave

listen to the pronunciation of to force someone or something to leave
Englisch - Türkisch

Definition von to force someone or something to leave im Englisch Türkisch wörterbuch

drive away
arabayla gitmek
drive away
defetmek
drive away
kov
drive away
{f} kovmak
drive away
{f} arabayla uzaklaşmak
drive away
(Fiili Deyim ) 1- kovmak , uzaklaştırmak 2- araba ile uzaklaşmak 3- dağıtmak
drive away
{f} savmak
Englisch - Englisch
drive away
to force someone or something to leave

  Silbentrennung

  to force some·one or some·thing to leave

  Türkische aussprache

  tı fôrs sʌmwʌn ır sʌmthîng tı liv

  Aussprache

  /tə ˈfôrs ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ tə ˈlēv/ /tə ˈfɔːrs ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ tə ˈliːv/

  Wort des Tages

  tellurian
Favoriten