to foal

listen to the pronunciation of to foal
Englisch - Türkisch
kulunlamak
{i} tay
colt
tay

Buzağılar ve taylar onun için çocuklar gibiydi. - The calves and the colts were like children to him.

Anne yeni doğan tayı besledi. - The mother fed the newborn colt.

colt
toy adam
colt
usturpa kırbacı
colt
kolt tabanca
colt
toy
colt
toy kimse
foal
yavru eşek
colt
{i} tabanca
colt
(isim) usturpa kırbac, tay; acemi, kamçı, toy, sıpa (Argo), tabanca
colt
{i} sıpa (Argo)
colt
{i} acemi
colt
kırbaçlamak
colt
{i} kamçı
colt
çaylak/tay
colt
Amerikan malı bir çeşit tabanca
foal
sıpa
foal
doğurmak
foal
yavrulamak
foal
in foal with foal gebe
foal
doğur
foal
{f} tay doğurmak
to foal
Favoriten