to finish a complete reading of the koran

listen to the pronunciation of to finish a complete reading of the koran
Englisch - Türkisch
hatim etmek
hatim indirmek
to finish a complete reading of the koran

  Silbentrennung

  to fin·ish a com·plete read·ing of the Ko·ran

  Türkische aussprache

  tı fînîş ı kımplit ridîng ıv dhi kôrän

  Aussprache

  /tə ˈfənəsʜ ə kəmˈplēt ˈrēdəɴɢ əv ᴛʜē kôˈrän/ /tə ˈfɪnɪʃ ə kəmˈpliːt ˈriːdɪŋ əv ðiː kɔːˈrɑːn/

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten