to expose, as flax, to a process of maceration, etc

listen to the pronunciation of to expose, as flax, to a process of maceration, etc
Englisch - Türkisch

Definition von to expose, as flax, to a process of maceration, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

rot
{f} kokuşmak
rot
(Askeri) çürütme
rot
bozulmak
rot
çürük

Bu gıda çürük kokuyor. - This food smells rotten.

Tom Mary'nin çürük elmayı çöpe atmasını rica etti. - Tom asked Mary to throw the rotten apple into the garbage.

rot
çürümüş şey
rot
(İİ) boş laf
rot
çürüme

Çalışmak çürümekten daha iyidir. - Better to run than to rot.

Meyve hemen çürüme eğilimindedir. - Fruit tends to rot right away.

rot
çürütmek
rot
zırva
rot
bozulma
rot
{f} zırvalamak
rot
ii
rot
boşsaçma
rot
{i} İng. saçma, zırva
rot
(Tıp) Koyunlarda parazitlerden ileri gelen çürüme hastalığı
rot
saçma
rot
(isim) saçmalık, zırva, çürüme
Englisch - Englisch
rot
to expose, as flax, to a process of maceration, etc
Favoriten