to do whatever he wants in the absence of rivals

listen to the pronunciation of to do whatever he wants in the absence of rivals
Englisch - Türkisch
meydanı boş bulmak
to do whatever he wants in the absence of rivals

  Silbentrennung

  to do what·e·ver he wants in the ab·sence of rivals

  Türkische aussprache

  tı du hwʌtevır hi wônts în dhi äbsıns ıv rayvılz

  Aussprache

  /tə ˈdo͞o ˌhwətˈevər ˈhē ˈwônts ən ᴛʜē ˈabsəns əv ˈrīvəlz/ /tə ˈduː ˌhwʌtˈɛvɜr ˈhiː ˈwɔːnts ɪn ðiː ˈæbsəns əv ˈraɪvəlz/

  Wort des Tages

  caveat
Favoriten