to dedicate to

listen to the pronunciation of to dedicate to
Englisch - Türkisch
adına sunmak
(Fiili Deyim ) adamak
to dedicate
ithaf etmek

Bu şarkıyı Mary'ye ithaf etmek istiyorum, dünyadaki en güzel kadın. - I want to dedicate this song to Mary, the most beautiful woman in the world.

Bu bir sonraki şarkıyı gelin ve damada ithaf etmek istiyorum. - I'd like to dedicate this next song to the bride and groom.

to dedicate to
Favoriten