to decrease size or volume by concentration toward the essence

listen to the pronunciation of to decrease size or volume by concentration toward the essence
Englisch - Englisch
condense
to decrease size or volume by concentration toward the essence

  Silbentrennung

  to de·crease size or vol·ume by con·cen·tra·tion to·ward the es·sence

  Türkische aussprache

  tı dîkris sayz ır välyum bay känsıntreyşın tıwôrd dhi esıns

  Aussprache

  /tə dəˈkrēs ˈsīz ər ˈvälyo͞om ˈbī ˌkänsənˈtrāsʜən təˈwôrd ᴛʜē ˈesəns/ /tə dɪˈkriːs ˈsaɪz ɜr ˈvɑːljuːm ˈbaɪ ˌkɑːnsənˈtreɪʃən təˈwɔːrd ðiː ˈɛsəns/

  Wort des Tages

  dressage
Favoriten