to deceive or be false to

listen to the pronunciation of to deceive or be false to
Englisch - Türkisch

Definition von to deceive or be false to im Englisch Türkisch wörterbuch

cross up
yanıltmak
Englisch - Englisch
cross up
to deceive or be false to

  Silbentrennung

  to de·ceive or be false to

  Türkische aussprache

  tı dîsiv ır bi fôls tı

  Aussprache

  /tə dəˈsēv ər bē ˈfôls tə/ /tə dɪˈsiːv ɜr biː ˈfɔːls tə/

  Wort des Tages

  portal-to-portal
Favoriten