to debase something

listen to the pronunciation of to debase something
Englisch - Englisch
debauch
to debase something

  Silbentrennung

  to de·base some·thing

  Türkische aussprache

  tı dıbeys sʌmthîng

  Aussprache

  /tə dəˈbās ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə dəˈbeɪs ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  nuptial
Favoriten