to comport (oneself); to behave

listen to the pronunciation of to comport (oneself); to behave
Englisch - Türkisch

Definition von to comport (oneself); to behave im Englisch Türkisch wörterbuch

deport
sınır dışı etmek
deport
yurtdışına sürmek
deport
sinir dışı etmek
deport
sınırdışı etmek
deport
sür

Ne Tom ne de Mary sürgün edildi. - Neither Tom nor Mary has been deported.

deport
{f} sürgün etmek
deport
{f} uzaklaştırmak
deport
{f} dışlamak
Englisch - Englisch
deport
to comport (oneself); to behave
Favoriten