to complete a form or questionnaire with requested information

listen to the pronunciation of to complete a form or questionnaire with requested information
Englisch - Türkisch

Definition von to complete a form or questionnaire with requested information im Englisch Türkisch wörterbuch

fill in
tamamlamak
fill in
(Ticaret) stok eksiğini gidermek
fill in
(form) doldurmak
fill in
form doldurmak

Mağazada Tom için form doldurmak zorundayım. - I have to fill in for Tom at the store.

fill in
doldurmak

Tüm yapmanız gereken bu formu doldurmak. - All you have to do is fill in this form.

Mağazada Tom için form doldurmak zorundayım. - I have to fill in for Tom at the store.

fill in
vekillik etmek
fill in
karnı doyurmak
fill in
doldur

Lütfen bu formu doldurun. - Please fill in this form.

Lütfen bu başvuru formunu doldurunuz. - Please fill in this application form.

fill in
(deyim) gecici olarak birinin yerini doldurmak. fill someone in ayrintilarla anlatmak,bilgi vermek. fill sth. in/out/up yazi ile doldurmak
fill in
geçici olarak bir işte çalışmak
fill in
(Fiili Deyim ) (çek , form vs.) doldurmak
Englisch - Englisch
fill in
to complete a form or questionnaire with requested information

  Silbentrennung

  to com·plete a form or ques·tion·naire with requested in·for·ma·tion

  Türkische aussprache

  tı kımplit ı fôrm ır kwesçıner wîdh rikwestıd înfôrmeyşın

  Aussprache

  /tə kəmˈplēt ə ˈfôrm ər ˌkwesʧəˈner wəᴛʜ rēˈkwestəd ənˈfôrˈmāsʜən/ /tə kəmˈpliːt ə ˈfɔːrm ɜr ˌkwɛsʧəˈnɛr wɪð riːˈkwɛstəd ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Wort des Tages

  crapulous
Favoriten