to collect, or make up, into a shock or shocks; to stook; as, to shock rye

listen to the pronunciation of to collect, or make up, into a shock or shocks; to stook; as, to shock rye
Englisch - Türkisch

Definition von to collect, or make up, into a shock or shocks; to stook; as, to shock rye im Englisch Türkisch wörterbuch

shock
şok

Hepimiz büyük şoktan dolayı ürperdik. - We all shuddered from the great shock.

Haberi duysa, şoka girer. - If he should hear the news, he would be shocked.

shock
şoke etmek
shock
(Biyokimya) çarpılım
shock
çok şaşırtmak
shock
çarpmak (elektrik)
shock
darbe

Bu saat darbeye dayanıklı. - This watch is shock-proof.

shock
{f} sars

Kalabalık sarsılmış görünüyordu. - The crowd looked shocked.

Tom biraz sarsılmış görünüyordu. - Tom looked a little shocked.

shock
tahıl balyaları
shock
demet yığını
shock
{i} utanç
shock
{i} çalı gibi gür saç
shock
{f} darıltmak
shock
{i} sarsılma
shock
{f} şoke etmek, çok şaşırtmak, sarsmak, dehşete düşürmek
shock
(Diş Hekimliği) Tansiyon düşmesi, hızlı ve zayıf nabız, solgun ve soğuyan deri, zayıf solunum vb. semptomları olan akut dolaşım bozukluğu yetersizliği
shock
{i} demet
shock
{f} kâlbini kırmak
shock
{f} elektrik şoku vermek
shock
{f} elektrik çarpmak
Englisch - Englisch
shock
to collect, or make up, into a shock or shocks; to stook; as, to shock rye
Favoriten