to cause to have sorrow or regret; used impersonally

listen to the pronunciation of to cause to have sorrow or regret; used impersonally
Englisch - Türkisch

Definition von to cause to have sorrow or regret; used impersonally im Englisch Türkisch wörterbuch

repent
{f} pişmanlık duymak
repent
tövbe

Tövbe etmeden günahlardan arınma olamaz. - There can be no redemption without repentance.

Kısa zevk, uzun tövbe. - Short pleasure, long repentance.

repent
yerinmek
repent
pişmanlık duy
repent
tövbe etmek

Tövbe etmek için çok geç. - It is too late to repent.

repent
sürüngen
repent
istiğfar etmek
repent
{f} pişman olmak
repent
sürünen
repent
tövbekar
repent
yerde yatan
repent
pişman ol

Sınavda başarısız oluncaya kadar tembelliğinden pişman olmadı. - He did not repent of his idleness till he failed in the examination.

İyice düşünmeden evlenirsen düşünmeye vakit bulunca pişman olursun. - Marry in haste, repent in leisure.

repent
nedamet
repent
nadim
Englisch - Englisch
repent
to cause to have sorrow or regret; used impersonally
Favoriten