to bob up and down

listen to the pronunciation of to bob up and down
Englisch - Türkisch

Definition von to bob up and down im Englisch Türkisch wörterbuch

bobble
dili hata
bobble
gaf
Englisch - Englisch
bobble
to bob up and down

  Silbentrennung

  to bob up and Down

  Türkische aussprache

  tı bäb ʌp ınd daun

  Aussprache

  /tə ˈbäb ˈəp ənd ˈdoun/ /tə ˈbɑːb ˈʌp ənd ˈdaʊn/

  Wort des Tages

  artiodactyl
Favoriten