to blot out, efface, rase, destroy

listen to the pronunciation of to blot out, efface, rase, destroy
Englisch - Türkisch

Definition von to blot out, efface, rase, destroy im Englisch Türkisch wörterbuch

obliterate
{f} silmek

Leyla, Fadıl'ın ilk karısının anısını silmek istedi. - Layla wanted to obliterate the memory of Fadil's first wife.

obliterate
(Ticaret) geçersiz kılmak
obliterate
yok etmek
obliterate
izini bırakmamak
obliterate
yok et

Şok dalgası geldi ve her şeyi ve herkesi yok etti. - The shock wave came and obliterated everything and everyone.

Gece boyunca tavşanlar Tom'un bahçesini yok etmişti. - Overnight the rabbits had obliterated Tom's garden.

obliterate
tıkamak
obliterate
{f} yoketmek
obliterate
{f} bozmak
obliterate
{f} tıkamak (damar)
Englisch - Englisch
{v} obliterate
to blot out, efface, rase, destroy
Favoriten