to becloud and confuse, as with liquor

listen to the pronunciation of to becloud and confuse, as with liquor
Englisch - Türkisch

Definition von to becloud and confuse, as with liquor im Englisch Türkisch wörterbuch

befuddle
şaşırmak
befuddle
şaşır
befuddle
sersemletmek
befuddle
sarhoş etmek
befuddle
karıştır
befuddle
{f} şaşırtmak
befuddle
{f} aklını karıştırmak
Englisch - Englisch
befuddle
to becloud and confuse, as with liquor
Favoriten