to be very miserable

listen to the pronunciation of to be very miserable
Englisch - Türkisch
dünya başına yıkılmak
to be very miserable

  Silbentrennung

  to be ve·ry mis·e·ra·ble

  Türkische aussprache

  tı bi veri mîzrıbıl

  Aussprache

  /tə bē ˈverē ˈməzrəbəl/ /tə biː ˈvɛriː ˈmɪzrəbəl/

  Wort des Tages

  pudency
Favoriten