to be suffocated in water or other fluid; to perish in water

listen to the pronunciation of to be suffocated in water or other fluid; to perish in water
Englisch - Türkisch

Definition von to be suffocated in water or other fluid; to perish in water im Englisch Türkisch wörterbuch

drown
{f} suda boğulmak
drown
boğulmak

Tom boğulmaktan kurtarıldı. - Tom was saved from drowning.

Çocuk boğulmak üzereydi. - The child came near being drowned.

drown
(Osmanlıca) gark etmek
drown
(sesi) bastırmak
drown
(suda) boğulmak
drown
suyun altında bırakmak
drown
boğmak
drown
{f} dağıtmak
drown
bastırmak out ile gürültü ederek bir sesin işitilmesine engel olmak
drown
{f} suda boğmak
drown
batırmak
drown
boğma

Dan kendini boğmaya çalıştı. - Dan tried to drown himself.

Tom küvette kendini boğmaya çalıştı. - Tom tried to drown himself in the bathtub.

drown
drowned in tears iki gözü iki çeşme
drown
kapla/boğul/boğ
drown
{f} bastırmak
drown
drowned in sleep ağır uykuya dalmış
drown
su altında bırakmak
Englisch - Englisch
drown
to be suffocated in water or other fluid; to perish in water
Favoriten