to assemble or call to order the members of a legislative body

listen to the pronunciation of to assemble or call to order the members of a legislative body
Englisch - Englisch
convene
to assemble or call to order the members of a legislative body

  Silbentrennung

  to as·sem·ble or call to or·der the members of a leg·is·la·tive bo·dy

  Türkische aussprache

  tı ısembıl ır kôl tı ôrdır dhi membırz ıv ı lecısleytîv bädi

  Aussprache

  /tə əˈsembəl ər ˈkôl tə ˈôrdər ᴛʜē ˈmembərz əv ə ˈleʤəsˌlātəv ˈbädē/ /tə əˈsɛmbəl ɜr ˈkɔːl tə ˈɔːrdɜr ðiː ˈmɛmbɜrz əv ə ˈlɛʤəsˌleɪtɪv ˈbɑːdiː/

  Wort des Tages

  avaricious
Favoriten