there is no belittling it

listen to the pronunciation of there is no belittling it
Englisch - Türkisch
hayır o küçümser var
there is no
nanay
there is no belittling it

  Silbentrennung

  there I·s no belittling it

  Türkische aussprache

  dher îz nō bîlîtlîng ît

  Aussprache

  /ˈᴛʜer əz ˈnō bəˈlətləɴɢ ət/ /ˈðɛr ɪz ˈnoʊ bɪˈlɪtlɪŋ ɪt/

  Wort des Tages

  lateral
Favoriten