there is a time for everything

listen to the pronunciation of there is a time for everything
Englisch - Englisch
for everything there is a season
there is a time for everything

  Silbentrennung

  there I·s a time for eve·ry·thing

  Türkische aussprache

  dher îz ı taym fôr evrithîng

  Aussprache

  /ˈᴛʜer əz ə ˈtīm ˈfôr ˈevrēˌᴛʜəɴɢ/ /ˈðɛr ɪz ə ˈtaɪm ˈfɔːr ˈɛvriːˌθɪŋ/

  Wort des Tages

  neanderthal
Favoriten