there is a time and a place for everything

listen to the pronunciation of there is a time and a place for everything
Englisch - Türkisch
(deyim) [atasozu] herseyin yeri ve zamani vardir
there is a time and a place for everything

  Silbentrennung

  there I·s a time and a place for eve·ry·thing

  Türkische aussprache

  dher îz ı taym ınd ı pleys fôr evrithîng

  Aussprache

  /ˈᴛʜer əz ə ˈtīm ənd ə ˈplās ˈfôr ˈevrēˌᴛʜəɴɢ/ /ˈðɛr ɪz ə ˈtaɪm ənd ə ˈpleɪs ˈfɔːr ˈɛvriːˌθɪŋ/
Favoriten