there's no rose without a thorn

listen to the pronunciation of there's no rose without a thorn
Englisch - Türkisch
Gülü seven dikenine katlanır
there's no rose without a thorn

  Silbentrennung

  there's no Rose with·out a thorn

  Türkische aussprache

  dherz nō rōz wîdhaut ı thôrn

  Aussprache

  /ˈᴛʜerz ˈnō ˈrōz wəᴛʜˈout ə ˈᴛʜôrn/ /ˈðɛrz ˈnoʊ ˈroʊz wɪðˈaʊt ə ˈθɔːrn/

  Wort des Tages

  afflatus
Favoriten