the whole way

listen to the pronunciation of the whole way
Englisch - Türkisch
tamamen
the way
yapılış şekli
the way
yöntem

Bunu yapmamız gereken yöntemin bu olmadığını biliyorsun. - You know this isn't the way we should be doing this.

Güneş enerjisi geleceğin yöntemidir. - Solar power is the way of the future.

the way
yapma şekli

Tom bunu yapma şeklini seviyor. - Tom likes the way you do that.

Tom, Mary'yi bunu yapma şeklinden dolayı eleştirdi. - Tom criticized Mary for the way she was doing that.

the whole way
Favoriten