the way things are going

listen to the pronunciation of the way things are going
Englisch - Türkisch
gidişat
way things are
yol şeyler
the way things are going

  Silbentrennung

  the way things are Go·ing

  Türkische aussprache

  dhi wey thîngz ır gōîn

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈwā ˈᴛʜəɴɢz ər ˈgōən/ /ðiː ˈweɪ ˈθɪŋz ɜr ˈɡoʊɪn/

  Wort des Tages

  joggle
Favoriten