the transformation of an impulse into something socially constructive

listen to the pronunciation of the transformation of an impulse into something socially constructive
Englisch - Türkisch

Definition von the transformation of an impulse into something socially constructive im Englisch Türkisch wörterbuch

sublimation
(Tıp) Katı bir cismin gaz hale geçmesi
sublimation
yüceltme
sublimation
süblimasyon
sublimation
arıtma
sublimation
uçunum
sublimation
uçunma
sublimation
{i} süblimleştirme
sublimation
{i} bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
{i} ulvileştirme
sublimation
{i} süblimleşme
sublimation
(Tıp) Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi
Englisch - Englisch
sublimation
the transformation of an impulse into something socially constructive

  Silbentrennung

  the trans·for·ma·tion of an im·pulse in·to some·thing socially con·struc·tive

  Türkische aussprache

  dhi tränsfırmeyşın ıv ın împʌls întı sʌmthîng sōşıli kınstrʌktîv

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌtransfərˈmāsʜən əv ən əmˈpəls əntə ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈsōsʜəlē kənˈstrəktəv/ /ðiː ˌtrænsfɜrˈmeɪʃən əv ən ɪmˈpʌls ɪntə ˈsʌmθɪŋ ˈsoʊʃəliː kənˈstrʌktɪv/

  Wort des Tages

  diminutive
Favoriten