the transformation of a solid directly to a vapor without forming a liquid

listen to the pronunciation of the transformation of a solid directly to a vapor without forming a liquid
Englisch - Türkisch

Definition von the transformation of a solid directly to a vapor without forming a liquid im Englisch Türkisch wörterbuch

sublimation
(Tıp) Katı bir cismin gaz hale geçmesi
sublimation
yüceltme
sublimation
süblimasyon
sublimation
arıtma
sublimation
uçunum
sublimation
uçunma
sublimation
{i} süblimleştirme
sublimation
{i} bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
{i} ulvileştirme
sublimation
{i} süblimleşme
sublimation
(Tıp) Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi
Englisch - Englisch
sublimation
the transformation of a solid directly to a vapor without forming a liquid

  Silbentrennung

  the trans·for·ma·tion of a sol·id di·rect·ly to a va·por with·out forming a liq·uid

  Türkische aussprache

  dhi tränsfırmeyşın ıv ı sälıd dayrekli tı ı veypır wîdhaut fôrmîng ı lîkwıd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˌtransfərˈmāsʜən əv ə ˈsäləd dīˈreklē tə ə ˈvāpər wəᴛʜˈout ˈfôrməɴɢ ə ˈləkwəd/ /ðiː ˌtrænsfɜrˈmeɪʃən əv ə ˈsɑːləd daɪˈrɛkliː tə ə ˈveɪpɜr wɪðˈaʊt ˈfɔːrmɪŋ ə ˈlɪkwəd/

  Wort des Tages

  glower
Favoriten